Which Ayurvedic medicine is best for weakness?

Dosage

  • Dabur Trifgol.
  • Dabur Abhyarishta.
  • Dabur Active Antacid.
  • Dabur Agastya Haritaki Avaleha.
  • Dabur Shwaasamrit.
  • Dabur Chitrak Haritaki.
  • Dabur Lauhasava.
  • Dabur Khadiradi Gutika.

Leave a Comment